WEB

Revista PAU GLOBAL

Revista Digital distribuïda pel Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs
Darrera actualització: dimarts 4 de desembre de 2007

Pau Global és una revista electrònica distribuïda gratuïtament en català i castellà pel Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs de JUSTÍCIA I PAU. Són reculls d’articles que creiem poden ser del vostre interès.

La responsabilidad corporativa y las armas per Carlos Jiménez Villarejo Article només disponible en castellà. Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupció de l’Estat espanyol, analitza les claus per entendre, des del punt de vista jurídic, les condicions que fan possible el comerç irresponsable de les armes i faciliten l’abús de les empreses.

La Llei d’ocultació de les vendes d’armes per Eduardo Melero i Tica Font
Després de l’aprovació en el Congrés dels Diputats del Projecte de llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, només queda pendent la seva aprovació pel senat. És poc probable que es produeixin modificacions en el seu contingut. En aquesta nota es realitzarà un comentari crític al seu contingut.

La indústria militar aeronàutica a Catalunya per Pere Ortega
Article que analitza la situació del sector a Catalunya, a través de les indústries militars instaurades, entre les quals destaquen aquelles que serveixen per proveir el gegant aeronàutic EADS. Ortega denuncia els continus finançaments a aquestes indústries per part de les administracions catalana i espanyola, diversos ajuntaments, així com la participació de bancs i universitats.

Pau Global es una revista electrónica distribuida gratuitamente en catalán y en castellano por el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs de JUSTÍCIA I PAU. Se trata de artículos que pensamos pueden ser de su interés.

La responsabilidad corporativa y las armas por Carlos Jiménez Villarejo
Artículo sólo disponible en castellano. Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción del Estado español, analiza las claves para entender, desde el punto de vista jurídico, las condiciones que hacen posible el comercio irresponsable de las armas y facilitan el abuso de las empresas.

La Ley de ocultación de las ventas de armas por Eduardo Melero y Tica Font
Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso sólo queda pendiente su aprobación por el Senado. Es poco probable que se produzcan modificaciones a su contenido. En esta nota se va a realizar un comentario crítico a su contenido.

La industria militar aeronáutica en Cataluña por Pere Ortega
Artículo que analiza la situación del sector en Cataluña, a través de las industrias militares instauradas, entre las que destacan aquellas que sirven para proveer al gigante aeronáutico EADS. Ortega denuncia los continuos flujos de financiación a estas industrias por parte de las administraciones catalana y española, diversos ayuntamientos, así como la participación de bancos i universidades.

Veure en línia : +info

Arrel de la web | Contacte | Mapa del lloc Web | | icone statistiques visites | info visites 285524

Seguir la vida del lloc ca  Seguir la vida del lloc Revistes digitals   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Lloc Web fet amb l’SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License