WEB

Presentació de l’Anuari Territorial de Catalunya 2006

Dimarts 18 de desembre a les 19 hores
Darrera actualització: dimecres 12 de desembre de 2007

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es complau a convidar-vos a l’acte de presentació de l’Anuari Territorial de Catalunya 2006,una iniciativa de la SCOT amb el suport de la Diputació de Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques; de Medi Ambient i Habitatge; d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

L’acte es farà el dimarts, 18 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (carrer de Montalegre, 6-8, de Barcelona).

Presentació de l’Anuari, a càrrec de Margarita Castañer, presidenta de la SCOT.

Conferència: Polítiques d’intervenció i processos democràtics, a càrrec de Joan Subirats, politòleg.

Presentació de la pàgina web de l’Anuari, a càrrec de Nèstor Cabañas, geògraf.

L’ANUARI TERRITORIAL DE CATALUNYA 2006 REUNEIX EN 200 TEMES ELS PROJECTES, TRANSFORMACIONS I CONFLICTES TERRITORIALS MÉS DESTACATS DE L’ANY

L’Anuari Territorial de Catalunya, en la seva quarta edició, segueix amb la línia iniciada l’any 2003 de recull de manera sistemàtica de 200 temes relacionats amb el medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial que han estat actualitat en l’opinió pública al llarg de l’any 2006.

Amb aquesta iniciativa la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es va proposar des de l’any 2003 publicar anualment una recopilació organitzada i interrelacionada dels temes territorials més significatius que incorporés el punt de vista dels diferents agents implicats (administracions, institucions, partits polítics, entitats ecologistes, professionals, associacions ciutadanes…) i que ajudés a visualitzar aquests temes oferint eines per a l’anàlisi i la reflexió.

L’objectiu de l’Anuari és proporcionar informació de fàcil accés sobre l’evolució del territori que pugui ser d’utilitat per als ciutadans però també pels estudiosos del tema, per als professionals i pels decisors públics; de la informació d’actualitat, que sovint ens desborda, a una informació sistematitzada i panoràmica de l’evolució dels casos i els temes en el temps.

El territori, més visible que mai

L’Anuari Territorial de Catalunya 2006 constata un any més la gran visibilitat dels projectes, transformacions i conflictes territorials, que són cada cop més presents a l’opinió pública i als mitjans de comunicació. El 2006 va veure com l’habitatge i les infraestructures es consolidaven com els dos temes estrella del debat territorial. En el cas de l’habitatge els temes centrals foren l’augment dels preus i del nombre d’habitatges iniciats, les protestes ciutadanes a favor d’un habitatge digne i l’aprovació del Projecte de llei del dret a l’habitatge. En les infraestructures, amb l’aprovació del Pla d’infraestructures de transport de Catalunya com a taló de fons, es va reactivar el debat sobre la necessitat d’ampliar-les i crear-ne de noves (especialment en l’àmbit ferroviari i aeroportuari però també en el viari on continuen els desdoblaments) i sobre els impactes que poden generar sobre el territori.

D’altra banda durant el 2006 es van començar a visualitzar sobre el territori els projectes i actuacions incloses dins laLlei de barris, com per exemple als nuclis antics de Valls i Olot o als barris de la Serra d’en Mena (Badalona i Santa Coloma de Gramenet) i de l’Erm (Manlleu). També és l’any on s’aproven els primers plans directors urbanístics (Empordà), plans directors territorials (Bages) i plans territorials parcials (Alt Pirineu i Aran) i s’endeguen els catàlegs de paisatge.

Pel que fa als conflictes territorials vinculats al creixement urbanístic durant el 2006 sembla confirmar-se un cert canvi de tendència. Així a primera línia de costa tendeixen a desaparèixer o a entrar en vies de soluciódesprés de l’aprovació del Pla director urbanístic del sistema costaner (Platja Llarga de Vilanova, les Madrigueres al Vendrell...), però es reactiven a l’entorn d’àrees urbanes o metropolitanes (POUM de Sant Julià de Ramis, Pla urbanístic de Llevant a Viladecans...) o a segona línia de costa (camp de golf i urbanització de Vinallop a Tortosa, POUM de les Borges del Camp...).
Polítiques d’intervenció en el territori i processos democràtics

Les fonts, uns 6.000 documents, són bàsicament premsa, projectes, comunicats i consultes realitzades a professionals. L’Anuari es complementa amb un article introductori sobre les polítiques d’intervenció en el territori i els processos democràtics, del catedràtic de ciències polítiques de la UAB Joan Subirats, i enguany s’ha substituït el format dels diàlegs, pel d’opinions més vinculades a articles concrets de l’anuari. Clou la publicació els índex toponímic, onomàstic i d’institucions.

Estructura dels temes

Els ítems redactats (s’adjunta el sumari complet) tenen un plantejament descriptiu, no valoratiu i s’estructuren en: antecedents i orígens, descripció del projecte, posicionament dels agents, seguiment del debat i, per tancar, estat de la qüestió a la fi de l’any 2006. Els temes inclouen adreces per a més informació, crides als altres temes que hi estan relacionats, uns pictogrames que fan referència a les principals matèries que intervenen i informació gràfica com ara infografia o fotografies quan ha estat recomanable i/o possible. L’Anuari 2006 ha estat redactat per un equip de 42 professionals provinents sobretot de l’urbanisme, el medi ambient, la geografia i l’enginyeria i amb incorporacions de politòlegs, historiadors i juristes.

L’Anuari ofereix diferents lectures. La primera és la sincrònica, amb la panoràmica anual dels temes clau que han afectat, afecten i amb tota probabilitat afectaran el territori català en els propers anys. Posteriorment, i a còpia d’anar acumulant les edicions l’Anuari Territorial de Catalunya ha de permetre analitzar com evolucionen les problemàtiques territorials amb el pas dels anys.

L’obra intenta aportar elements que contribueixin a la difícil però necessària tasca de gestionar els conflictes territorials com una font d’oportunitats per a la gestió intel·ligent i participativa del territori.

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori ja treballa en l’elaboració de l’Anuari del 2007, una edició que espera tenir enllestida la tardor vinent .

Dilluns, 3 de desembre del 2007

Per ampliar informació sobre l’Anuari Territorial de Catalunya podeu adreçar-vos a: comunicacio@iec.cat i als telèfons: 93 270 16 52 (Ramon Perelló, cap del Servei de Comunicació de l’IEC), al 609.55.76.16 (Margarida Castañer) o al 609.50.24.53 (Montserrat Mercadé).

L’Anuari es pot trobar a les llibreries o es pot encarregar directament a l’Institut d’Estudis Catalans per telèfon al 93.270.11.80 o bé a publicacions@iec.cat.

ELS DIRECTORS DE L’ANUARI

ÀLEX TARROJA

Geògraf. membre de la Junta de govern de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT); ha estat President del Col·legi de Geògrafs d’Espanya i desenvolupat la seva activitat professional com cap de l’Observatori Territorial del Gabinet d’Estudis de la Diputació de Barcelona.

MARGARIDA CASTAÑER

Geògraf. Presidenta de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, professora de geografia a la Universitat de Girona i directora de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

Desenvolupa a seva activitat professional com a professora de l’àrea de geografia humana a la Universitat de Girona.

MONTSERRAT MERCADÉ

Geògraf. Desenvolupa la seva activitat professional com autònom en matèries relacionades amb l’urbanisme i ordenació del territori del territori bàsicament.

Veure en línia : +info

Arrel de la web | Contacte | Mapa del lloc Web | | icone statistiques visites | info visites 285682

Seguir la vida del lloc ca  Seguir la vida del lloc Recomanem   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Lloc Web fet amb l’SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License